IE

Formació relacionada amb l'autoconeixement, la gestió de les emocions i la gestió de l'estrès. / Formación relacionada con el autoconocimiento, la gestión de las emociones y la gestión del estrés.

COM

Formació relacionada amb la comunicació interpersonal, el treball en equip i la gestió de conflictes. / Formación relacionada con la comunicación interpersonal, el trabajo en equipo y la gestión de conflictos.

CLI

Formació relacionada amb l'atenció al client i la negociació a través dels canals: presencial, telefònic i escrit. / Formación relacionada con la atención al cliente y la negociación a través de los canales: presencial, telefónico y escrito.

LID

Formació relacionada amb el lideratge, la conducció i la motivació d'equips de treball. / Formación relacionada con el liderazgo, la conducción y la motivación de equipos de trabajo.